Grundavgifter

Besöksavgift nivå 1*:  750 kr

Besöksavgift nivå 2*:  870 kr

Utredningsfall nivå 1*: 1270 kr

Utredningsfall nivå 2* 1765 kr

 

Akutbesök** nivå 1: 960 kr

Akutbesök**nivå 2: 1200 kr

Akutbesök** utredningsfall: 2095 kr

*Nivå 1 och 2 avser ett besök där 30 minuter avsätts för undersökning och eventuella tillkommande åtgärder. *Utredningsfall avser besök som kräver mer tid och/eller personal samt mer tidskrävande åtgärder i samband med besöket, såsom medicinska utredningar, dagkirurgiska åtgärder och planerade operationer.

** Med akutbesök avses besök där djuret kommer till kliniken utan att ha en bokad tid eller om djuret bokas in under samma dag efter kl 10.00.

 

Öppettider

Mån–Tors: 08:00-17:00

Fre: 08:00-15:00

Lör–Sön/helgdag: Stängt

Lunchstängt alla dagar mellan 13:00–14:00.

Telefontid Mån - Fred 8.00-12.00

Aktuellt