Priser

Grundavgifter

Besöksavgift nivå 1*:  590 kr

Besöksavgift nivå 2*:  690 kr

Utredningsfall nivå 1*: 990 kr

Utredningsfall nivå 2* 1400 kr

Besök till legitimerad djursjukskötare:  360 kr

Återbesök nivå 1: 460 kr

Återbesök nivå 2: 600 kr

Återbesök, utredningsfall: 810 kr

Akutbesök** nivå 1: 760 kr

Akutbesök**nivå 2: 960 kr

Akutbesök** utredningsfall: 1680 kr

*Nivå 1 och 2 avser ett besök där 30 minuter avsätts för undersökning och eventuella tillkommande åtgärder. *Utredningsfall avser besök som kräver mer tid och/eller personal samt mer tidskrävande åtgärder i samband med besöket, såsom medicinska utredningar, dagkirurgiska åtgärder och planerade operationer.

** Med akutbesök avses besök där djuret kommer till kliniken utan att ha en bokad tid eller om djuret bokas in under samma dag efter kl 10.00.

 

Exempel på kostnader utöver besöksavgift som kan tillkomma i samband med ett besök

Röntgenundersökning grund 2 bilder:  910 kr

Urinprov fullständigt inkl. bakterieodling med resistensbestämning:  460 kr

Bakterieodling med resistensbestämning:  260 kr

Provtagning för blodanalys:  290 kr

Analyskostnad för blodanalyser: ca 350-2500 kr (beroende på vilka analyser som är aktuella)

 

Förebyggande åtgärder

Vaccination, DHPPi, Pi, Tricat, Ducat, Leptospiros: 490 kr

Vaccination, Rabies: 550 kr

Vaccination, Herpes: 650 kr

Kloklippning nivå 1:  290 kr (enkel kloklippning av 1 sköterska)

Kloklippning nivå 2: 400 kr (kloklippning som kräver 2 sköterskor)

Kloklippning nivå 3: 510 kr (kloklippning som kräver >2 personal)

Kloklippning med sedering (exkl. medicinkostnad): 830 kr

Kloklippning i samband med annan åtgärd: 160 kr

Kloklippning i samband med operation – ingen kostnad

Utfärdande av djurpass, inkl. pass: 650 kr

Intyg avmaskning: 330 kr

Intyg avmaskning, från djur 2: 180 kr

Stygntagning till sköterska vid operation på annan klinik:  485 kr

Id märkning chip, hund och katt: 450 kr

Id märkning chip, hund och katt, i samband med annan åtgärd: 260 kr

Id märkning tatuering katt, i samband med annan sedering/sövning: 250 kr

 

Dräktighetsundersökning

med röntgen från dag 50: 900 kr

med ultraljud från dag 28: 980 kr

 

Rutinoperationer

Normalkastration hankanin <2kg:  1100 kr

Normalkastration hankanin 2-4 kg:  1200 kr

Normalkastration hankanin >4kg: 1300 kr

Normalkastration honkanin <2kg:  1750 kr

Normalkastration honkanin 2-4kg:  1850 kr

Normalkastration honkanin >4kg: 2500 kr

Normalkastration hankatt:  840 kr

Normalkastration honkatt:  1420 kr

Normalkastration hanhund:

< 15 kg:  4000 kr, 15-25 kg:  4300 kr, 25-35 kg:  4600 kr, 35-45 kg:  4900 kr, >45 kg: 5200 kr

Normalkastration tik:

< 15 kg:  6350 kr, 15-25 kg:  6600 kr, 25-35 kg: 7100kr

 

Munhåla / tänder

Katt

Utökad undersökning av tänder och tandröntgen:  2500 kr

Munsanering inkl.  utökad undersökning av tänder och tandröntgen: ca 2500 kr-30000 kr *

Borttagning av tänder (FORL, frakturer) inkl. munsanering och tandröntgen: ca 3500 kr-10000kr*

Hund

Borttagning av tandsten (PTR), utökad undersökning av tandstatus, utan tandåtgärder: ca 3500 – 4000 kr *

Borttagning av tänder (tandlossning, frakturer), inkl. PTR och tandröntgen: ca 4000 – 10000 kr *

*Alla priser som avser åtgärder i munhålan är cirkapriser. Fullständig munstatus och behov av åtgärd kan endast bedömas när djuret är sövt och tänderna rengjorda och röntgade.

 

Med reservation för felskrivningar och prisjusteringar, senast uppdaterad 2022-05-16

Öppettider

Mån – Tors: 08:00 - 17:00

Fre: 08:00 - 15:00

Lör – Sön/Helg: Stängt

Lunchstängt alla dagar mellan 13:00 – 14:00. Speciella öppettider under t.ex. högtider hittas under aktuellt.

Aktuellt