Priser

Grundavgifter

Besöksavgift nivå 1*:  500 kr

Besöksavgift nivå 2*:  600 kr

Besöksavgift nivå 3*:  800 kr

Besöksavgift 2:a djuret / enkelt besök:  330 kr

Besök till legitimerad djursjukskötare:  305 kr

Återbesök nivå 1:  400 kr

Återbesök nivå 2:  500 kr

Akutbesök** nivå 1:  680 kr

Akutbesök**nivå 2:  805 kr

Akutbesök** nivå 3:  980 kr

*Nivå 1 och 2 avser ett besök där 15-30 minuter avsätts för undersökning och eventuella tillkommande åtgärder. *Nivå 3 används vid besök som kräver mer tid och/eller personal samt  mer tidskrävande åtgärder i samband med besöket, såsom utredningar, dagkirurgiska åtgärder samt operation.

** Med akutbesök avses besök där djuret kommer för ett besök utan att ha en bokad tid eller om djuret bokas in samma dag efter kl 10.00.

 

Exempel på kostnader utöver besöksavgift som kan tillkomma i samband med ett besök

Röntgenundersökning grund 2 bilder:  840 kr

Urinprov fullständigt inkl. bakterieodling med resistensbestämning:  425 kr

Bakterieodling med resistensbestämning:  225 kr

Provtagning för blodanalys:  250 kr

Analyskostnad av blodprov: ca 200-2500 kr (beroende på vilka analyser som är aktuella)

 

Förebyggande åtgärder

Vaccination, DHPPi, Pi, Tricat, Ducat, Rabies, Leptospiros:  430 kr

Vaccination, Herpes:  630 kr

Kloklippning nivå 1:  255 kr (enkel kloklippning av 1 sköterska)

Kloklippning nivå 2: 355 kr (kloklippning som kräver 2 sköterskor)

Kloklippning nivå 3: 455 kr (kloklippning som kräver >2 personal)

Kloklippning med sedering (exkl. medicinkostnad):  710 kr

Kloklippning i samband med annan åtgärd:  130 kr

Kloklippning i samband med operation – ingen kostnad

Utfärdande av pass:  500 kr

Intyg avmaskning:  305 kr

Intyg avmaskning, från djur 2:  155 kr

Dräktighetsröntgen:  740 kr

Stygntagning till sköterska vid operation på annan klinik:  410 kr

Id märkning chip, hund och katt:  385 kr

Id märkning chip, hund och katt,  i samband med annan åtgärd:  215 kr

Id märkning tatuering katt, i samband med annan sedering/sövning:  215 kr

 

Rutinoperationer

Normalkastration hankanin <2kg:  870 kr

Normalkastration hankanin >2 kg:  930 kr

Normalkastration honkanin:  1500 kr

Normalkastration hankatt:  700 kr

Normalkastration honkatt:  1240 kr

Normalkastration hanhund:

< 15 kg:  3400 kr

16-25 kg:  3600 kr

26-35 kg:  3900 kr

>36 kg:  4200 kr

Normalkastration tik:

< 20 kg:  5800 kr

20-40 kg:  6200 kr

 

Munhåla / tänder

Katt

Utökad undersökning av tänder och tandröntgen:  1700kr

Munsanering inkl.  utökad undersökning av tänder och tandröntgen: ca 1700kr-2300kr *

Borttagning av tänder (FORL, frakturer) inkl. munsanering och tandröntgen: ca 3000-6000kr*

Hund

Munsanering utan tandåtgärder: ca 2500 – 3500 kr *

Borttagning av tänder (tandlossning, frakturer), inkl. munsanering och tandröntgen: ca 3000 – 10000 kr *

*Alla priser som avser åtgärder i munhålan är cirkapriser. Fullständig munstatus och behov av åtgärd kan endast bedömas när djuret är sövt och tänderna rengjorda.

 

Vanligt förekommande åtgärder / operationer utan fast pris

Bölder/sårskador, katt: ca 1500 – 3500 kr*

Urinvägsproblem, katt: ca 595 – 4000 kr*

*Observera att detta är cirkapriser och ska ge information om vilka kostnader som kan uppkomma vid ett besök beroende på vilken åtgärder och undersökningar som är nödvändiga i varje specifikt fall.

 

Med reservation för felskrivningar och prisjusteringar

Öppettider

Mån – Tors: 08:30 - 17:00

Fre: 08:30 - 15:00

Lör – Sön/Helg: Stängt

Lunchstängt alla dagar mellan 13:00 – 14:00. Speciella öppettider under t.ex. högtider hittas under aktuellt.