Priser

Grundavgifter

Besöksavgift nivå 1*:  550 kr

Besöksavgift nivå 2*:  650 kr

Besöksavgift nivå 3*:  900 kr

Besöksavgift 2:a djuret / enkelt besök:  350 kr

Besök till legitimerad djursjukskötare:  325 kr

Återbesök nivå 1: 420 kr

Återbesök nivå 2: 530 kr

Återbesök, nivå 3: 735 kr

Akutbesök** nivå 1: 720 kr

Akutbesök**nivå 2: 850 kr

Akutbesök** nivå 3: 1200 kr

*Nivå 1 och 2 avser ett besök där 30 minuter avsätts för undersökning och eventuella tillkommande åtgärder. *Nivå 3 används vid besök som kräver mer tid och/eller personal samt mer tidskrävande åtgärder i samband med besöket, såsom utredningar, dagkirurgiska åtgärder samt operation.

** Med akutbesök avses besök där djuret kommer till kliniken utan att ha en bokad tid eller om djuret bokas in samma dag efter kl 10.00.

 

Exempel på kostnader utöver besöksavgift som kan tillkomma i samband med ett besök

Röntgenundersökning grund 2 bilder:  890 kr

Urinprov fullständigt inkl. bakterieodling med resistensbestämning:  445 kr

Bakterieodling med resistensbestämning:  245 kr

Provtagning för blodanalys:  265 kr

Analyskostnad för blodanalyser: ca 250-2500 kr (beroende på vilka analyser som är aktuella)

 

Förebyggande åtgärder

Vaccination, DHPPi, Pi, Tricat, Ducat, Leptospiros: 450 kr

Vaccination, Rabies: 500 kr

Vaccination, Herpes: 650 kr

Kloklippning nivå 1:  270 kr (enkel kloklippning av 1 sköterska)

Kloklippning nivå 2: 375 kr (kloklippning som kräver 2 sköterskor)

Kloklippning nivå 3: 480 kr (kloklippning som kräver >2 personal)

Kloklippning med sedering (exkl. medicinkostnad): 750 kr

Kloklippning i samband med annan åtgärd: 140 kr

Kloklippning i samband med operation – ingen kostnad

Utfärdande av pass: 550 kr

Intyg avmaskning: 325 kr

Intyg avmaskning, från djur 2: 165 kr

Stygntagning till sköterska vid operation på annan klinik:  435 kr

Id märkning chip, hund och katt: 405 kr

Id märkning chip, hund och katt, i samband med annan åtgärd: 230 kr

Id märkning tatuering katt, i samband med annan sedering/sövning: 230 kr

 

Dräktighetsundersökning

med röntgen från dag 45: 900 kr

med ultraljud från dag 28: 900 kr

 

Rutinoperationer

Normalkastration hankanin <2kg:  950 kr

Normalkastration hankanin >2 kg:  1000 kr

Normalkastration honkanin <2kg:  1600 kr

Normalkastration honkanin >2kg:  1650 kr

Normalkastration hankatt:  750 kr

Normalkastration honkatt:  1300 kr

Normalkastration hanhund:

< 15 kg:  3600 kr, 15-25 kg:  3900 kr, 25-35 kg:  4200 kr, 35-45 kg:  4500 kr, >45 kg: 4800 kr

Normalkastration tik:

< 15 kg:  6000 kr, 15-25 kg:  6500 kr, 25-35 kg: 7000kr

 

Munhåla / tänder

Katt

Utökad undersökning av tänder och tandröntgen:  1900 kr

Munsanering inkl.  utökad undersökning av tänder och tandröntgen: ca 1900 kr-2500 kr *

Borttagning av tänder (FORL, frakturer) inkl. munsanering och tandröntgen: ca 3500 kr-7000kr*

Hund

Borttagning av tandsten (PTR), utökad undersökning av tandstatus, utan tandåtgärder: ca 3000 – 3500 kr *

Borttagning av tänder (tandlossning, frakturer), inkl. PTR och tandröntgen: ca 3500 – 10000 kr *

*Alla priser som avser åtgärder i munhålan är cirkapriser. Fullständig munstatus och behov av åtgärd kan endast bedömas när djuret är sövt och tänderna rengjorda.

 

Vanligt förekommande åtgärder / operationer utan fast pris

Bölder/sårskador, katt: ca 1800 – 4000 kr*

Urinvägsproblem, katt: ca 650 – 4000 kr*

*Observera att detta är cirkapriser och ska ge information om vilka kostnader som kan uppkomma vid ett besök beroende på vilken åtgärder och undersökningar som är nödvändiga i varje specifikt fall.

 

Med reservation för felskrivningar och prisjusteringar, senast uppdaterad 2021-01-25

Öppettider

Mån – Tors: 08:00 - 17:00

Fre: 08:00 - 15:00

Lör – Sön/Helg: Stängt

Lunchstängt alla dagar mellan 13:00 – 14:00. Speciella öppettider under t.ex. högtider hittas under aktuellt.

Aktuellt