Priser

Grundavgifter

Besöksavgift nivå 1*:  570 kr

Besöksavgift nivå 2*:  670 kr

Utredningsfall nivå 1*: 930 kr

Utredningsfall nivå 2* 1300 kr

Besök till legitimerad djursjukskötare:  340 kr

Återbesök nivå 1: 430 kr

Återbesök nivå 2: 570 kr

Återbesök, utredningsfall: 765 kr

Akutbesök** nivå 1: 750 kr

Akutbesök**nivå 2: 900 kr

Akutbesök** utredningsfall: 1300 kr

*Nivå 1 och 2 avser ett besök där 30 minuter avsätts för undersökning och eventuella tillkommande åtgärder. *Utredningsfall avser besök som kräver mer tid och/eller personal samt mer tidskrävande åtgärder i samband med besöket, såsom medicinska utredningar, dagkirurgiska åtgärder och planerade operationer.

** Med akutbesök avses besök där djuret kommer till kliniken utan att ha en bokad tid eller om djuret bokas in under samma dag efter kl 10.00.

 

Exempel på kostnader utöver besöksavgift som kan tillkomma i samband med ett besök

Röntgenundersökning grund 2 bilder:  910 kr

Urinprov fullständigt inkl. bakterieodling med resistensbestämning:  460 kr

Bakterieodling med resistensbestämning:  260 kr

Provtagning för blodanalys:  275 kr

Analyskostnad för blodanalyser: ca 350-2500 kr (beroende på vilka analyser som är aktuella)

 

Förebyggande åtgärder

Vaccination, DHPPi, Pi, Tricat, Ducat, Leptospiros: 450 kr

Vaccination, Rabies: 500 kr

Vaccination, Herpes: 650 kr

Kloklippning nivå 1:  270 kr (enkel kloklippning av 1 sköterska)

Kloklippning nivå 2: 375 kr (kloklippning som kräver 2 sköterskor)

Kloklippning nivå 3: 480 kr (kloklippning som kräver >2 personal)

Kloklippning med sedering (exkl. medicinkostnad): 750 kr

Kloklippning i samband med annan åtgärd: 140 kr

Kloklippning i samband med operation – ingen kostnad

Utfärdande av djurpass, inkl. pass: 650 kr

Intyg avmaskning: 330 kr

Intyg avmaskning, från djur 2: 180 kr

Stygntagning till sköterska vid operation på annan klinik:  450 kr

Id märkning chip, hund och katt: 450 kr

Id märkning chip, hund och katt, i samband med annan åtgärd: 240 kr

Id märkning tatuering katt, i samband med annan sedering/sövning: 240 kr

 

Dräktighetsundersökning

med röntgen från dag 45: 900 kr

med ultraljud från dag 28: 900 kr

 

Rutinoperationer

Normalkastration hankanin <2kg:  1050 kr

Normalkastration hankanin >2 kg:  1150 kr

Normalkastration honkanin <2kg:  1650 kr

Normalkastration honkanin >2kg:  1750 kr

Normalkastration hankatt:  800 kr

Normalkastration honkatt:  1350 kr

Normalkastration hanhund:

< 15 kg:  3800 kr, 15-25 kg:  4100 kr, 25-35 kg:  4400 kr, 35-45 kg:  4700 kr, >45 kg: 5000 kr

Normalkastration tik:

< 15 kg:  6250 kr, 15-25 kg:  6500 kr, 25-35 kg: 7000kr

 

Munhåla / tänder

Katt

Utökad undersökning av tänder och tandröntgen:  2200 kr

Munsanering inkl.  utökad undersökning av tänder och tandröntgen: ca 2200 kr-2800 kr *

Borttagning av tänder (FORL, frakturer) inkl. munsanering och tandröntgen: ca 3500 kr-10000kr*

Hund

Borttagning av tandsten (PTR), utökad undersökning av tandstatus, utan tandåtgärder: ca 3500 – 4000 kr *

Borttagning av tänder (tandlossning, frakturer), inkl. PTR och tandröntgen: ca 4000 – 10000 kr *

*Alla priser som avser åtgärder i munhålan är cirkapriser. Fullständig munstatus och behov av åtgärd kan endast bedömas när djuret är sövt och tänderna rengjorda.

 

Med reservation för felskrivningar och prisjusteringar, senast uppdaterad 2021-10-16

Öppettider

Mån – Tors: 08:00 - 17:00

Fre: 08:00 - 15:00

Lör – Sön/Helg: Stängt

Lunchstängt alla dagar mellan 13:00 – 14:00. Speciella öppettider under t.ex. högtider hittas under aktuellt.

Aktuellt