Priser

Grundavgifter

Besöksavgift nivå 1*:  620 kr

Besöksavgift nivå 2*:  720 kr

Utredningsfall nivå 1*: 1020 kr

Utredningsfall nivå 2* 1430 kr

Besök till legitimerad djursjukskötare:  390 kr

Återbesök nivå 1: 475 kr

Återbesök nivå 2: 620 kr

Återbesök, utredningsfall: 835 kr

Akutbesök** nivå 1: 785 kr

Akutbesök**nivå 2: 990 kr

Akutbesök** utredningsfall: 1730 kr

*Nivå 1 och 2 avser ett besök där 30 minuter avsätts för undersökning och eventuella tillkommande åtgärder. *Utredningsfall avser besök som kräver mer tid och/eller personal samt mer tidskrävande åtgärder i samband med besöket, såsom medicinska utredningar, dagkirurgiska åtgärder och planerade operationer.

** Med akutbesök avses besök där djuret kommer till kliniken utan att ha en bokad tid eller om djuret bokas in under samma dag efter kl 10.00.

 

Exempel på kostnader utöver besöksavgift som kan tillkomma i samband med ett besök

Röntgenundersökning grund 2 bilder:  935 kr

Urinprov fullständigt inkl. bakterieodling med resistensbestämning:  475 kr

Bakterieodling med resistensbestämning:  270 kr

Provtagning för blodanalys:  300 kr

Analyskostnad för blodanalyser: ca 350-2500 kr (beroende på vilka analyser som är aktuella)

 

Förebyggande åtgärder

Vaccination, DHPPi, Pi, Tricat, Ducat, Leptospiros: 490 kr

Vaccination, Rabies: 550 kr

Vaccination, Herpes: 650 kr

Kloklippning nivå 1:  300 kr (enkel kloklippning av 1 sköterska)

Kloklippning nivå 2: 415 kr (kloklippning som kräver 2 sköterskor)

Kloklippning nivå 3: 530 kr (kloklippning som kräver >2 personal)

Kloklippning vid sedering (exkl. medicinkostnad): 855 kr

Kloklippning i samband med annan åtgärd: 165 kr

Kloklippning i samband med operation – ingen kostnad

Utfärdande av djurpass, inkl. pass: 650 kr

Intyg avmaskning: 340 kr

Intyg avmaskning, från djur 2: 190 kr

Stygntagning till sköterska vid operation på annan klinik:  500 kr

Id märkning chip, hund och katt: 460 kr

Id märkning chip, hund och katt, i samband med annan åtgärd: 340 kr

Id märkning tatuering katt, i samband med annan sedering/sövning: 260 kr

 

Dräktighetsundersökning

med röntgen från dag 50: 900 kr

med ultraljud från dag 28: 980 kr

 

Rutinoperationer

Normalkastration hankanin <2kg:  1200 kr

Normalkastration hankanin 2-4 kg:  1300 kr

Normalkastration hankanin >4kg: 1400 kr

Normalkastration honkanin <2kg:  1800 kr

Normalkastration honkanin 2-4kg:  1900 kr

Normalkastration honkanin >4kg: 2100 kr

Normalkastration hankatt:  860 kr

Normalkastration honkatt:  1440 kr

Normalkastration hanhund:

< 15 kg:  4200 kr, 15-25 kg:  4500 kr, 25-35 kg:  4800 kr, 35-45 kg:  5100 kr, >45 kg: 5400 kr

Normalkastration tik:

< 15 kg:  6500 kr, 15-25 kg:  6550 kr, 25-35 kg: 7250 kr

 

Munhåla / tänder

Katt

Utökad undersökning av tänder och tandröntgen:  2800 kr

Munsanering inkl.  utökad undersökning av tänder och tandröntgen: ca 2800 kr-3500 kr *

Borttagning av tänder (FORL, frakturer) inkl. munsanering och tandröntgen: ca 4000 kr-12000 kr*

Hund

Borttagning av tandsten (PTR), utökad undersökning av tandstatus, utan tandåtgärder: ca 3500 – 4200 kr *

Borttagning av tänder (tandlossning, frakturer), inkl. PTR och tandröntgen: ca 4000 – 12000 kr *

*Alla priser som avser åtgärder i munhålan är cirkapriser. Fullständig munstatus och behov av åtgärd kan endast bedömas när djuret är sövt och tänderna rengjorda och röntgade.

 

Med reservation för felskrivningar och prisjusteringar, senast uppdaterad 2022-07-24

Öppettider

Mån – Tors: 08:00 - 17:00

Fre: 08:00 - 15:00

Lör – Sön/Helg: Stängt

Lunchstängt alla dagar mellan 13:00 – 14:00. Speciella öppettider under t.ex. högtider hittas under aktuellt.

Aktuellt