Vaccination hund

Varför ska vi vaccinera våra hundar?

Om ni vaccinerar er hund med ett DHPPi -vaccin får den ett mycket bra skydd mot Valpsjuka, HCC och Hundpest, samt ett visst skydd mot kennelhosta. Många djurägare har tyvärr börjat tro att dessa sjukdomar inte längre finns i Sverige vilket är felaktigt. Den här missuppfattningen kommer sannolikt av att större utbrott länge har hållits i schack genom en lagom stor hundpopulation med en hög vaccinationsgrad.

I takt med att antalet hundar har ökat, i kombination med att vaccinationsgraden minskat och det faktum att ett stort antal hundar varje år tas in från utlandet via legal och illegal import, är risken för sjukdomsutbrott högre än vad den varit på mycket länge.

Alla som avser att importera en hund från annat land bör alltid kontrollera att hunden, förutom Rabiesvaccination, även vaccinerats mot Valpsjuka, HCC och Hundpest. Tyvärr förekommer det falsk intygsskrivning i många länder varför det är svårt att säkerställa att djuret verkligen är vaccinerat.

Vi hoppas med ovanstående information att ni som hundägare ska förstå vikten av att ge er hund ett bra vaccinationsskydd. Känner ni er fortfarande tveksamma läs gärna informationen nedan om vad dessa sjukdomar innebär för de som drabbas.

VALPSJUKA (Canine Distemper Virus)
Valpsjuka är en virussjukdom som drabbar både valpar och vuxna hundar. Även räv, lodjur, mård m.fl. drabbas av valpsjuka. Sjukdomen är mycket smittsam och sprider sig via sekret från ögon, näsa, saliv, urin och avföring. Hundar behöver inte ha direktkontakt med en sjuk individ för att bli smittade, utan kan få infektionen från miljön. Likaså finns det symtomfria smittbärare, som inte visar någon sjukdom själv men sprider infektionen vidare.

Valpsjuka finns i två former:

  • Katarral form som skadar slemhinnor och ger hög feber, rinnande ögon och nos samt hosta, kräkningar och diarré.
  • Nervös form som ger hjärnhinneinflammation och leder till stelhet och kramper hos hunden.

Smittade djur måste få vård på isoleringsavdelningen på ett djursjukhus. Medicin mot valpsjukeviruset finns inte och även om djuret behandlas med dropp, smärtlindring mm så är prognosen många gånger dålig för en hund som insjuknat i valpsjuka.

HCC- SMITTSAM LEVERINFLAMMATION (Hepatitis Contagiosa Canis)

HCC orsakas av ett virus som infekterar hundar i alla åldrar. En infekterad hund utsöndrar virus via sekret från ögon, näsa, saliv, urin och avföring under de första 14 dagarna efter infektionstillfället, därefter utsöndras virus vidare via urinen under ytterligare minst 6 månader förutsatt att individen överlever. Efter att viruset lämnat kroppen kan det sedan överleva många månader i skog och mark eller inomhus, i exempelvis förorenade filtar och matskålar.

Symtomen varierar från milda luftvägssymtom till ett snabbt sjukdomsförlopp med dödlig utgång. Ovaccinerade valpar är vanligtvis de som drabbas hårdast. Oftast ses då diarré, illamående och buksmärta, samt bleka eller gula slemhinnor (gulsot). Blödningar och svullnader på kroppen är också vanligt. En del hundar kan få en kraftig ögoninflammation sent i sjukdomsförloppet. Dräktiga tikar kan föda dödfödda valpar utan att själv ha visat symtom på sjukdom.

Botande behandling mot HCC saknas. Sjuka hundar vårdas på isoleringsavdelningen på ett djursjukhus. Där ges de understödjande behandling i form av intravenös vätskebehandling, näring, smärtlindring och blodtransfusion efter behov.

HUNDPEST (Hundens Parvo-virus)

Parvoviruset är mycket smittsamt och sprider sig via avföringen. Viruset kan överleva i flera år i skog och mark och kan därmed hinna smitta många individer som är ute på promenad.

Hos smittade valpar ses ofta intensiva kräkningar som även följs av kraftig diarré. Valpen blir mycket hängig och kan även få feber. Vuxna hundar får oftast lindrigare symptom men kan även de bli mycket sjuka.

Smittade djur måste få vård på isoleringsavdelningen på ett djursjukhus. Medicin mot Parvoviruset finns inte utan behandlingen består ffa av dropp för att motverka de stora vätske- och näringsförlusterna. Parvovirus-infektion hos valpar har ofta dödligt utgång medan vuxna hundar som drabbas oftast svarar bättre på behandlingen.

KENNELHOSTA

Kennelhosta är ett samlingsnamn på ett flertal virus, bakterier och mykoplasmer. Man kan utav den anledningen inte skydda sig helt genom vaccinering, men symptomen blir betydligt mildare om djuret är vaccinerat.

Det tydligaste symptomet vid kennelhosta är kraftig skrällande hosta. Hostattackerna avslutas ofta med att hunden kräks upp slem. Hunden kan även bli matt och hängig.

Kennelhosta kan i vissa fall övergå i en lunginflammation. I de fallen är veterinärvård ett måste, men i vanliga fall är det vila och isolering som gäller.

Eftersom att kennelhosta smittar lätt bör man isolera en sjuk hund tills den tillfrisknat helt från samtliga symtom vilket hos ovaccinerade individer kan ta upp till en månad, i vissa fall längre.

Öppettider

Mån–Tors: 08:00-17:00

Fre: 08:00-15:00

Lör–Sön/helgdag: Stängt

Lunchstängt alla dagar mellan 13:00–14:00.

Telefontid Mån - Fred 8.00-12.00

Aktuellt